Όροι Χρήσης

Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρίας. Οι χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρίας ή οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.top.host θα αναφέρονται στο εξής ως «Πελάτης», ανεξάρτητα από το αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρία.

2.1 Αυτή η ιστοσελίδα είναι ένα από τα επίσημα ηλεκτρονικά καταστήματα της Εταιρίας. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας ή χρησιμοποιούνται με κατάλληλη άδεια χρήσης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο που έχει πιστοποιήσει την πνευματική ιδιοκτησία.

2.2 Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, λήψη, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρίας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

3.1 Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα μεταφορτώνει στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρία για να λειτουργήσει. Η Εταιρία έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, ιστοσελίδες και δεδομένα του Πελάτη έπειτα από αίτημα του Πελάτη για τεχνική υποστήριξη ή εάν χρειαστεί να διενεργηθεί κάποιος έλεγχος ή έπειτα από αίτημα των αρχών σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στην Πολιτική Εμπιστευτικότητας και τη Δήλωση Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων.

3.2 Η Εταιρία γνωστοποιεί με email στον Πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) του και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών και πληροφορίες για τη διαχείριση των υπηρεσιών του.

3.3 Η Εταιρία θα μπορούσε κατ’ εξαίρεση,να παρέχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που δεν σχετίζονται αμιγώς με υπηρεσίες domain name ή web hosting (πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη). Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρία δεν έχει ευθύνη για την ορθότητα ή την πληρότητα των οδηγιών υποστήριξης που θα δοθούν στον Πελάτη.

3.4 Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών της, επίσης δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον Πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ’ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.

3.5 Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του Internet είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα αυτών των πληροφοριών.

3.6 Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

3.7 Η Εταιρία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Plesk Control Panel, PHP, MySQL, ASP.NET, Perl, Zend, Ioncube κλπ. Είναι αποκλειστική υποχρέωση του Πελάτη ειδικά σε περιπτώσεις που προκύπτουν περιστατικά ασφαλείας που θα θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία της υποδομής και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών να ενημερώνει αναλόγως τις κωδικοσελίδες του ειδικά με ενημερώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια (security updates) τον κώδικα PHP, MySQL Queries, ASP.NET κλπ των ιστοσελίδων που ο Πελάτης διατηρεί στον χώρο που του παρέχει η Εταιρία έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους servers της Εταιρίας και να μην τους θέτει σε κίνδυνο. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του Πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους servers της Εταιρίας.

3.8 Η Εταιρία κατά τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Τα αντίγραφα αυτά αποθηκεύονται καθημερινά έως και 14 ημέρες πριν την σημερινή ημερομηνία. Έξτρα εβδομαδιαία αντίγραφα λαμβάνονται την 15η, την 21η και την 28η ημέρα πριν από την σημερινή ημερομηνία. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων. Το αντίγραφο ασφαλείας που τηρεί ο Πελάτης θα πρέπει να μεταφορτώνεται στον προσωπικό υπολογιστή του Πελάτη.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει ανάκτηση αρχείων, η Εταιρία θα παραδώσει τις υπηρεσίες / προϊόντα μέσα σε λίγα λεπτά από την στιγμή της εξόφλησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω της φύσης της υπηρεσίας, η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει μερικές ώρες ή ημέρες. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η διαδικασία restore από backup ενδέχεται να αλλοιώσει το περιεχόμενο του site ή να το επαναφέρει σε προηγούμενη έκδοση.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους ή από την μορφή παροχής της υπηρεσίας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών backup / restore στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

3.9 Η Εταιρία έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση ή αίτημα των αρμόδιων αρχών θα ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες για επιβολή του νόμου και μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τον χώρο, τα αρχεία, τα e-mail και το περιεχόμενο του Πελάτη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την Εταιρία σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί στην Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές της Εταιρίας, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του Πελάτη.

3.10 Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους ή από την μορφή παροχής της υπηρεσίας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων / υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

3.11 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρία μπορεί να προσαρμόζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει προς τον Πελάτη μέσω τρίτων προμηθευτών, βάσει των τρεχουσών προδιαγραφών του εκάστοτε προμηθευτή. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη και εκτεθειμένη στον Πελάτη ή οποιονδήποτε τρίτο για οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από την παροχή αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών.

Συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών – Service Level Agreement (SLA)

Το παρόν συμφωνητικό περιγράφει την εγγύηση διαθεσιμότητας του δικτύου των υπηρεσιών της Εταιρίας. Η εγγύηση ισχύει για οποιονδήποτε Πελάτη της Εταιρίας χωρίς οικονομική εκκρεμότητα την περίοδο διακοπής της διαθεσιμότητας του δικτύου.

Διαδικασία εφαρμογής της εγγύησης

Η Εταιρία έχει ως κύριο στόχο να παρέχει το περιεχόμενο της φιλοξενούμενης ιστοσελίδας διαθέσιμο (uptime) για πρόσβαση από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, κάθε στιγμή. Ο χρόνος διακοπής της υπηρεσίας ορίζεται ως απώλεια όλων των πακέτων από των υπηρεσιών της Εταιρίας προς τους παροχείς του δικτύου κορμού (backbone).

Ο στόχος της Εταιρίας είναι να κρατήσει τη μέση απώλεια διαθεσιμότητας των υπηρεσιών Webserver ή Database Server σε ποσοστό 0,1% ή λιγότερο, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα, όπως μετριέται από την Εταιρία.

Σε περίπτωση που ο Webserver ή ο Database Server του shared hosting πακέτου που φιλοξενείται το site σας είναι διαθέσιμα λιγότερο από 99,9% στο διάστημα ενός ημερολογιακό μήνα, η Εταιρία θα πιστώσει το πακέτο hosting σας με δωρεάν χρόνο φιλοξενίας ενός μήνα.

Ο χρόνος διακοπής μετριέται μετά από την κοινοποίηση από τον Πελάτη της μη διαθεσιμότητας, τη στιγμή που γίνεται η διακοπή, μέσω του συστήματος ticketing της Εταιρίας, στην εδώ, είτε τηλεφωνικά προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης της Εταιρίας. Οι διαχειριστές υποδομής της Εταιρίας θα καθορίσουν το τέλος του χρόνου διακοπής.

Η πίστωση αφορά το μηνιαίο τέλος της βασικής υπηρεσίας που καταβάλλεται από τον Πελάτη για το πακέτο, για το όριο μεταφοράς δεδομένων που επιτρέπεται κάθε μήνα, αποκλείοντας τις αμοιβές για πρόσθετες υπηρεσίες, όπως πρόσθετες διευθύνσεις IP, υπηρεσίες υποστήριξης κλπ.

Περιορισμοί

Ο Πελάτης δεν θα λάβει οποιαδήποτε πίστωση για οποιαδήποτε αποτυχία, δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας του που προκαλείται ή συνδέεται με:

α. περιστάσεις πέρα από τον λογικό έλεγχο της Εταιρίας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κυβερνητικές δραστηριότητες, πόλεμος, εξεγέρσεις, δολιοφθορές, ένοπλης σύγκρουσης, αποκλεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας, απεργίας ή άλλης διαταραχής εργασίας, της διακοπής ή της καθυστέρησης στη μεταφορά, απρόσιτη ή διακοπή ή καθυστέρηση στις τηλεπικοινωνίες ή τις υπηρεσίες τρίτων, επιθέσεις χάκερ ή ιών, αποτυχία του λογισμικού τρίτων (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό του λογισμικού ecommerce, πυλών πληρωμής, συνομιλίας, στατιστικών ή scripts ανοιχτού κώδικα) ή ανικανότητα να ληφθούν οι πρώτες ύλες, οι προμήθειες, ή η ενέργεια που απαιτείται για τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού για την παροχή αυτού του SLA.

β. Προγραμματισμένης ή επείγουσας συντήρησης και βελτίωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού της Εταιρία.

γ. Θέματα με την DNS, FTP, POP, IMAP ή SMTP πρόσβαση πελατών.

δ. Ψεύτικες αναφορές για μη λειτουργία συστημάτων της Εταιρίας.

ε. Πράξεις ή παραλείψεις του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του κώδικα (π.χ., CGI, Perl, HTML, ASP, κ.λπ.), οποιασδήποτε αμέλειας, σκόπιμης κακής μεταχείρισης, ή χρήσης των υπηρεσιών με παραβίαση των όρων της Εταιρίας και των διατάξεων της αποδεκτής πολιτικής χρήσης.

στ. Παράδοση ή μετάδοση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή webmail.

ζ. Διακοπές λειτουργίας αλλού στο διαδίκτυο που εμποδίζουν την πρόσβαση στον Πελάτη. Η Εταιρία δεν είναι αρμόδια για τους browsers ή τους DNS οι οποίοι μπορούν να κάνουν αδύνατη την εμφάνιση της υπηρεσίας στον Πελάτη. Επίσης η Εταιρία δεν είναι αρμόδια για προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της ποιότητας πρόσβασης στο internet από τον παροχέα που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Η Εταιρία θα εγγυηθεί μόνο εκείνες τις περιοχές που είναι υπό έλεγχο του, δηλαδή τους servers, τους δρομολογητές των servers και την σύνδεση αυτών με το Διαδίκτυο.

Περιορισμός Ευθύνης – Εξασφάλιση – Αποζημίωση

Η Εταιρία καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός της τόπος να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Συγκεκριμένα, η Εταιρία οφείλει να ελέγχει τον δικτυακό της τόπο ως προς την ορθότητα της λειτουργικότητας και της εμφάνισης του για τις δύο (2) πιο πρόσφατες εκδόσεις των πλέον δημοφιλών περιηγητών (όπως για παράδειγμα Goolge Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera και Internet Explorer). Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει στη λειτουργικότητα ή το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου, εξ’ αιτίας της χρήσης από τον Πελάτη παλιότερης έκδοσης των παραπάνω περιηγητών, ή οποιουδήποτε άλλου περιηγητή.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, την Εταιρία και θα την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, επίσης θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Εταιρίας ή του Πελάτη εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του Πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του server της Εταιρίας ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή μας, με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.

Επιπροσθέτως ο Πελάτης ρητώς δηλώνει και δεσμεύει δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Εταιρίας οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως την Εταιρία, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

Σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταναλωτές και έμποροι έχουν στη διάθεσή τους την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ (Online Dispute Resolution – ODR) για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές. Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Για την Ελλάδα οι φορείς αυτοί είναι

α. η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” και

β. ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών

Δείτε τους φορείς για κάθε χώρα εδώ.

Διευκρινήσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

(ως Υπεύθυνου και Εκτελούντα την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)

4.1 Γιατί η Εταιρία θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ) του Πελάτη;

Με την αγορά υπηρεσιών/προϊόντων που πραγματοποιεί ο Πελάτης μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας, δηλώνει ότι θέλει να αναλάβει η Εταιρία για λογαριασμό του την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή τη μεσολάβηση ανάμεσα στον Πελάτη και σε κάποιον τρίτο για την ολοκλήρωση μιας εργασίας με την ιδιότητά της η Εταιρία ως πάροχoς υπηρεσιών διαδικτύου. Η Εταιρία, βάσει των πληροφοριών/δεδομένων που δηλώνει ο Πελάτης στην ιστοσελίδα της/φόρμα παραγγελίας, θα πρέπει να τον εντάξει σε μια ομοιογενή κατηγορία και να υπολογίσει, βάσει των δηλώσεών του, το κατάλληλο και αναλογικό για τον Πελάτη προϊόν/υπηρεσία.

Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο να δηλώσει ο Πελάτης τα συγκεκριμένα ΔΠΧ ή/και τα ΕΚΔΠΧ που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της φόρμας παραγγελίας. Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η Εταιρία συνιστούν υποχρέωσή του Πελάτη από τον νόμο. Είναι πιθανό ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η Εταιρία να θεμελιώσει δικαίωμα να ζητήσει η Εταιρία ακόμα και την ακύρωση ή καταγγελία της παρεχομένης υπηρεσίας οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Για όσο χρόνο θα παραμένει σε ισχύ η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η Εταιρία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του Πελάτη που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της, με βάση την παρούσα σύμβαση με την οποία π Πελάτης συνενεί εφόσον προβεί σε παραγγελία υπηρεσίας/προϊόντος από την Εταιρία.

4.2 Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων μου θα προβεί η Εταιρία;

Αφού ο Πελάτης προβεί στην παραγγελία προϊόντος /υπηρεσίας, συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία, η Εταιρία θα προχωρήσει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων του Πελάτη και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών.

Η Εταιρία κάνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την παροχή της υπηρεσίας. Μέσω αυτών των αυτοματοποιημένων μέσων, η Εταιρία δύναται να λαμβάνει αποφάσεις πιο σύντομα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, πραγματοποιούνται τακτικοί σχετικοί έλεγχοι από αρμόδιους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Η Εταιρία στα πλαίσια προστασίας των εννόμων συμφερόντων, πραγματοποιεί συχνά ελέγχους, μέσο πιστοποιημένων αυτοματοποιημένων μέσων, για λόγους αποτροπής απάτης σε βάρος της.

Ειδικά, πραγματοποιούνται οι εξής επιμέρους επεξεργασίες προς το σκοπό συμμόρφωσής της Εταιρίας με προβλέψεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας:

  • έλεγχοι (και αυτοματοποιημένοι) για να αποτραπεί η χρήση των προϊόντων για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος ή/και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
  • πραγματοποιούνται έλεγχοι και αποστέλλονται στοιχεία και δεδομένα προς το σκοπό συμμόρφωσης της Εταιρίας με τη διοικητική συνεργασία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον φορολογικό τομέα.
  • πραγματοποιούνται έλεγχοι και αποστέλλονται στοιχεία και δεδομένα προς το σκοπό συμμόρφωσης της Εταιρίας με την πολυμερή συμφωνία Αρμοδίων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

4.3 Για πόσο χρόνο θα κρατά η Εταιρία τα δεδομένα του Πελάτη σε αρχείο;

Η Εταιρία θα κρατήσει τα δεδομένα του Πελάτη για όσο χρόνο θα διατηρείται συμβατική σχέση μεταξύ τους, τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί η Εταιρία θα τα κρατήσει για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η Εταιρία θα κρατήσει τα στοιχεία για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας.

4.4 Ποια δικαιώματα έχει ο Πελάτης σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του;

Ο Πελάτης μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία της Εταιρίας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), φορητότητας (να λάβει ο Πελάτης τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον Πελάτη, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για την Εταιρία διοικητικό κόστος, οπότε ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος.

Εφόσον ο Πελάτης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού ενημερώσει η Εταιρία είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Πέραν αυτών, ο Πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΔΠΧ του για τους σκοπούς της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανακαλώντας της συγκατάθεσή του. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της σύμβασής του Πελάτη και σε μη παροχή υπηρεσιών από την Εταιρία, επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) καμία υπηρεσία δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία των ΔΠΧ ή/και των ΕΠΔΧ του Πελάτη (υποκειμένου των δεδομένων).

4.5 Πως διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων του Πελατη;

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για την Εταιρία απόλυτη δέσμευση. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (ενδεικτικά, κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση) καθώς και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων η Εταιρία ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

4.6 Πού θα διαβιβάζονται τα δεδομένα;

Τα δεδομένα του Πελάτη θα διαβιβαστούν σε τμήματά της Εταιρίας που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ενδεικτικά αναφέρεται το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, η νομική υπηρεσία, το λογιστήριο κ.λπ.

Τα δεδομένα του Πελάτη, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, η Εταιρία διατηρεί συμβάσεις για την ορθή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επίσης, τα δεδομένα, στα πλαίσια της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισής του Πελάτη, μπορεί να διαβιβαστούν σε διάφορες υπηρεσίες, δημόσιες αρχές, κ.λπ. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρία και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Σε κάθε διαβίβαση η Εταιρία λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

4.7 Θα κάνει η Εταιρία επεξεργασία των δεδομένων του Πελάτη και για εμπορικούς σκοπούς;

Για το χρόνο διάρκειας της επεξεργασίας που αναφέρεται παραπάνω, η Εταιρία ίσως θα επεξεργαστεί μόνο τα ΔΠΧ σας (όχι όμως αυτά των ΕΚΔΠΧ).

Ο Πελάτης μπορεί να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων του (για εμπορικούς σκοπούς) μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα του Πελάτη δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.

4.8 Σύμβαση εκτελούντος την επεξεργασία

Η Εταιρία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, χρησιμοποιεί μόνο εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και κάθε άλλης εκάστοτε ισχύουσας Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Η Εταιρία, ως εκτελούσα την επεξεργασία, δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη γενική γραπτή άδεια του υπεύθυνου επεξεργασίας, η δε παροχή γενικής άδειας προς τούτο τεκμαίρεται με την αποδοχή των Όρων Χρήσης και την αγορά οποιασδήποτε υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρία ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τυχόν σκοπούμενες αλλαγές που αφορούν την προσθήκη ή την αντικατάσταση των άλλων εκτελούντων την επεξεργασία, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στον υπεύθυνο επεξεργασίας να αντιταχθεί σε αυτές τις αλλαγές.

Η επεξεργασία από τον εκτελούντα την επεξεργασία, συνεργάτη της Εταιρίας, διέπεται από σύμβαση ή άλλη νομική πράξη υπαγόμενη στο δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, που δεσμεύει τον εκτελούντα την επεξεργασία σε σχέση με την Εταιρία και καθορίζει το αντικείμενο και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του υπευθύνου επεξεργασίας. Η εν λόγω σύμβαση ή άλλη νομική πράξη προβλέπει ειδικότερα ότι ο εκτελών την επεξεργασία:

α. επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της Εταιρίας ως υπευθύνου επεξεργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο εκτελών την επεξεργασία· σε αυτήν την περίπτωση, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία, εκτός εάν το εν λόγω δίκαιο απαγορεύει αυτού του είδους την ενημέρωση για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,

β. διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,

γ. λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 του Kανονισμού ΕΕ 2016/679,

δ. τηρεί τους όρους που αναφέρονται ανωτέρω για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,

ε.υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

στ. συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 εως 36 Kανονισμού ΕΕ 2016/679, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,

ζ. κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας, διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

η. θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Όσον αφορά το πρώτο εδάφιο στοιχείο η., ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει αμέσως τον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν, κατά την άποψή του, κάποια εντολή παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό ή άλλες ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.

Όταν ο εκτελών την επεξεργασία προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα για τη διενέργεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για λογαριασμό της Εταιρίας ως υπευθύνου επεξεργασίας, οι ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων που προβλέπονται στη σύμβαση ή στην άλλη νομική πράξη μεταξύ της Εταιρίας ως υπευθύνου επεξεργασίας και εκτελούντος την επεξεργασία, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3, επιβάλλονται στον άλλον αυτόν εκτελούντα μέσω σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, ιδίως ώστε να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ούτως ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Όταν ο άλλος εκτελών την επεξεργασία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σχετικές με την προστασία των δεδομένων υποχρεώσεις του, ο αρχικός εκτελών παραμένει πλήρως υπόλογος έναντι της Εταιρίας ως υπευθύνου επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άλλου εκτελούντος την επεξεργασία.

4.9 Υποβολή καταγγελίας/διαμαρτυρίας;

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Εταιρίας: τηλ 00302811229000, email: dpo@enartia.com

Επίσης, ο Πελάτης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Πρόσθετες διευκρινίσεις για τα Cookies

4.10 Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί η Εταιρία;

Είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο Πελάτης και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του, όσο ο Πελάτης βρίσκεται μέσα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή.

Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή του Πελατη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης του Πελάτη. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη.

Επιπλέον, τα cookies βοηθούν την Εταιρία να βλέπει την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών της.

4.11 Ποια cookies χρησιμοποιούνται;

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Ο Πελάτης μπορεί να δει και να διαχειριστεί τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα).

Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, η Εταιρία χρησιμοποιεί τα παρακάτω:

Απολύτως απαραίτητα:

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, που επιτρέπουν στον Πελάτη να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του Πελάτη. Χωρίς αυτά τα cookies, η Εταιρία δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού της.

Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του Πελάτη όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ή αν έχει απαντήσει σε κάποια δημοσκόπηση της Εταιρίας, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.

4.12 Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies

Ο Πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Ωστόσο έπειτα από αυτό ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Η Εταιρία φροντίζει την ασφάλεια, την αξιοπιστία και το σεβασμό στον Πελάτη. Η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των Πελατών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό η Εταιρία γνωρίζει στους επισκέπτες ή και Πελάτες της τα κατωτέρω:

α. Η ιστοσελίδα της Εταιρίας είναι σύστημα επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας της Εταιρίας μπορούν να ενημερώνονται για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει, τις σημαντικές ανακοινώσεις, τις νέες θέσεις εργασίας και να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία.

β. Σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών στοιχείων του Πελάτη σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν τα κατωτέρω:

i. Η Εταιρία διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του Πελάτη της με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τον Πελάτη καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

ii. Τα στοιχεία των Πελατών διαφυλάσσονται με αυστηρά κριτήρια εχεμύθειας και διαβιβάζονται σε τρίτες εταιρίες μόνο αν είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας ή τη λειτουργία της υπηρεσίας του Πελάτη.

To Software της ιστοσελίδας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας και σχετίζονται με πληρωμή οποιασδήποτε υπηρεσίας επιλέξει ο Πελάτης, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στον χειρισμό πληροφοριών των Πελατών, θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων του Πελάτη.

5.1 H Εταιρία καταχωρεί domain names υπό την ιδιότητα του μεταπωλητή και ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ του Πελάτη και οποιασδήποτε εταιρίας/οργανισμού που δρα ως επίσημος καταχωρητής ή είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της κεντρικής βάσης δεδομένων. Η Εταιρία δεν έχει καμία επίδραση στη διανομή των domain names.

5.2 Ο Πελάτης/χρήστης και/ή μελλοντικός ιδιοκτήτης των domain names (ονομάτων χώρου) οφείλει να διαβάσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τους Κανονισμούς Διαχείρισης και Εκχώρησης των εκάστοτε μητρώων ή/και συνεργαζόμενων εταιριών/οργανισμών, για τις καταλήξεις (TLDs) των Domain Names που επιλέγει, καθώς και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις αυτών. Με την κατοχύρωση domain names μέσω της Εταιρίας, ο Πελάτης βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τα εκάστοτε μητρώα ή/και συνεργαζόμενων εταιριών, για τη διαχείριση και εκχώρηση των εκάστοτε TLDs.

Όσον αφορά τα generic top level domain names (gTLDs) όπως .COM, .NET, κ.λπ., ισχύει ο κανονισμός διαχείρισης και εκχώρησης που υπάρχει εδώ και εδώ. Στην διεύθυνση http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm αναφέρονται λοιπά κανονιστικά κείμενα.

Όροι και προϋποθέσεις .GR.

Όροι και προϋποθέσεις .EU

Όροι και προϋποθέσεις .ME

Όροι και προϋποθέσεις .ORG

Όροι και προϋποθέσεις.INFO

Όροι και προϋποθέσεις ICANN για gTLDs

Όροι και προϋποθέσεις παρόχου TUCOWS

Όροι και προϋποθέσεις παρόχου ΕΝΟΜ

Ενημερωτικά, όλα τα μητρώα που ακολουθούν την πολιτική της ICANN αναφερονται εδώ.

5.3 Η Εταιρία ολοκληρώνει την κατοχύρωση για έναν Πελάτη μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής του. Οι κατοχυρώσεις πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο για πληρωμές μέσω paypal, κάρτας, credits ή paysafecard, ενώ μετά από επιβεβαίωση της κατάθεσης για εμβάσματα και πληρωμές μέσω τράπεζας. Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη εάν κατά τη διάρκεια, πριν ή μετά της εξόφλησης της παραγγελίας του Πελάτη, το domain name που έχει επιλέξει κατοχυρωθεί από κάποιον άλλο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ο Πελάτης μπορεί είτε να αναζητήσει και να κατοχυρώσει κάποιο άλλο domain, είτε να αιτηθεί την επιστροφή του ποσού.

.COM, .NET, .ORG, .INFO κτλ. domain names (εκτός .GR και .EU) που έχουν ανανεωθεί εντός 45 ημερών στον υφιστάμενο καταχωρητή τους, δεν ανανεώνονται για ένα επιπλέον έτος με τη μεταφορά τους στην Εταιρία, όπως προβλέπεται.

5.4 Ο Πελάτης αποδέχεται τα Δικαιώματα και Υποχρεώσεις καταχωρούμενου όπως εμφανίζονται στο επίσημο site της ICANN εδώ .

5.5 Συναλλαγές οι οποίες αφορούν domain names (πχ, νέα κατοχύρωση, ανανέωση, αλλαγή ιδιοκτήτη, αλλαγή καταχωρητή κτλ) θεωρούνται εκτελεσμένες με την επιβεβαίωση της πληρωμής από το λογιστήριο της Εταιρίας. Από το χρονικό σημείο αυτό και μετά ο Πελάτης αποδέχεται ότι χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης και της επιστροφής των χρημάτων (Νόμος 2251/1994 , ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.)

Εξαίρεση αποτελεί η νέα κατοχύρωση .GR domain, για την οποία δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής χρημάτων έχει ο Πελάτης εφόσον το αιτηθεί εντός 5 ημερολογιακών ημερών (UTC) από την αρχική επιβεβαίωση πληρωμής, από το λογιστήριο της εταιρίας. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, πέρα από την αποστολή γραπτού αιτήματος (μέσω email), να επιβεβαιώσει και τηλεφωνικά με την εταιρία το αίτημα του για υπαναχώρηση, ώστε να εκτελεστεί με επιτυχία εντός προθεσμίας.

Στην περίπτωση αυτή, αν κατά την παραγγελία κατοχύρωσης του .GR o Πελάτης απέκτησε δωρεάν κάποιο άλλο domain ή άλλη συνδυασμένη υπηρεσία προσφοράς, τότε από το ποσό που επιστρέφεται στον Πελάτη αφαιρείται η τιμή του προϊόντος προσφοράς κατοχύρωσης του σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που ισχύει τη δεδομένη στιγμή στο site της Εταιρίας.

Αν το domain name ακυρωθεί, τα χρήματα της κατοχύρωσης επιστρέφονται σε μορφή credits στο λογαριασμό του ίδιου Πελάτη και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε επόμενη κατοχύρωση. Η Εταιρία αποστέλλει στον Πελάτη ενημερωτικό email για να προβεί σε νέα κατοχύρωση του Ονόματος Χώρου ακολουθώντας τις οδηγίες του συμβούλου.

Σε περίπτωση που ο σύμβουλος της Εταιρίας κρίνει ότι το όνομα χώρου πληροί τις προϋποθέσεις αλλά τελικά δεν εγκριθεί από την ΕΕΤΤ τότε τα χρήματα επιστρέφονται στον Πελάτη σε μορφή credits ή μετρητών.

Ειδικοί όροι για τα .GR domain names

5.6 Ο Πελάτης συμφωνεί να μην προχωράει σε επανειλημμένες ανεξόφλητες παραγγελίες κατοχύρωσης του ίδιου .gr domain name δεσμεύοντας έτσι το συγκεκριμένο domain name μέσω του μητρώου.

5.7 Ο Πελάτης οφείλει να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στον παλιό καταχωρητή, όσον αφορά το domain για το οποίο κάνει αίτηση αλλαγής καταχωρητή.

5.8 Ο Πελάτης δεσμεύεται ότι κάθε νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης Domain Name της δήλωσης μεταφοράς δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη δήλωση για το ίδιο Domain name, ή για άλλο Domain Name που έχει κατατεθεί προς τον ίδιο ή προς διαφορετικό καταχωρητή και περιέχει στοιχεία πέραν των αλφαριθμητικών για λόγους ασφαλείας.

5.9 Αν ο Πελάτης επιλέξει την υπηρεσία ελέγχου αίτησης και ο σύμβουλος της Εταιρίας κρίνει ότι το όνομα χώρου δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να εγκριθεί από την ΕΕΤT, το όνομα χώρου θα ακυρώνεται αυτόματα από το προσωπικό της Εταιρίας.

Πρόσθετες απαιτήσεις μητρώων

Λήξη Domain

Όταν ένα domain name λήξει, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, μπαίνει σε περίοδο “καραντίνας” η οποία διαρκεί 29 ημέρες περίπου (.COM, .NET, .ORG, .INFO κ.ο.κ.), 40 ημέρες (.EU), 15 ημέρες (.GR) ή και καθόλου (νέα TLDs). O Πελάτης οφείλει και μπορεί να ενημερωθεί για τη διάρκεια καραντίνας ενός domain μετά από επικοινωνία με τo Support της Εταιρίας.

5.10 Domain Redemption

Με το πέρας της περιόδου καραντίνας, ή απευθείας μετά τη λήξη του domain εφόσον δεν υφίσταται περίοδος καραντίνας, το domain διαγράφεται και εισέρχεται σε κατάσταση redemption η οποία διαρκεί περίπου 40 ημέρες. Ο Πελάτης οφείλει και μπορεί να ενημερωθεί για τη διάρκεια redemption ενός domain μετά από επικοινωνία με τo Support της Εταιρίας. Δείτε τον όρο 13.6 για ανανέωση από redemption.

Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ανανέωση domain από redemption, οπότε συνίσταται στον Πελάτη να ανανεώνει εγκαίρως το domain του πριν την ημερομηνία λήξης του.

5.11 Διαγραφή και Restore Domain

Ένα domain name μπορεί να διαγραφεί για άλλους λόγους πέρα από τη λήξη του, όπως πχ. για την καταχώρηση λάθος στοιχείων ιδιοκτήτη ή αποτυχία απάντησης σε αίτημα του Καταχωρητή για επιβεβαίωση των στοιχείων WHOIS/ιδιοκτήτη εντός 10 ημερών. Με το πέρας των 10 ημερών και στην περίπτωση μη αποστολής των απαραίτητων στοιχείων εμπρόθεσμα, ο Καταχωρητής έχει το δικαίωμα να διαγράψει το domain. Σε αυτή την περίπτωση το domain μπαίνει σε κατάσταση Registrar Hold (ή Client Hold) Status, παύει η λειτουργία του και δεν μπορεί να μεταφερθεί έως ότου ο καταχωρούμενος αποστείλει ακριβή και ενημερωμένα WHOIS στοιχεία. Ο ιδιοκτήτης του Domain θα πρέπει να αποστείλει επίσημα έγγραφα για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των στοιχείων του πχ. ταυτότητα ή διαβατήριο, για να επαναφέρει (restore) ο Καταχωρητής ένα domain.

Ειδικότερα στις περιπτώσεις παράνομης ή μη επιτρεπτής δραστηριότητας ο Καταχωρητής διατηρεί το δικαίωμα να παύσει τη λειτουργία (Registrar Hold ή Client Hold) και να προχωρήσει σε διαγραφή ενός domain ακόμα και μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων ιδιοκτήτη.

5.12 Ανανέωση domain που έχει λήξει

Το κόστος ανανεώσης από καραντίνα παραμένει ίδιο με το κόστος ανανέωσης ενός domain πριν τη λήξη του.

Για ανανεώση domain από “redemption”, στο κόστος ανανέωσης προστίθεται και το redemption fee, το οποίο διαφέρει ανάλογα την κατάληξη και εμφανίζεται προς πληροφόρηση του Πελάτη στη σελίδα του τιμοκαταλόγου εδώ. Στην περίπτωση που η τιμή δεν είναι εμφανής, ο Πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει με το τμήμα υποστήριξης της Εταιρίας για να ενημερώνεται για το συνολικό κόστος ανανέωσης από redemption, για το domain που τον ενδιαφέρει.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η διάρκεια Reddemtion καθώς και το κόστος ανανέωσης διαφέρουν ανάλογα με την κατάληξη και είναι ευθύνη του Πελάτη να γνωρίζει τους ειδικούς όρους του μητρώου για τα ονόματα που έχει στην κατοχή του.

Μεταφορά domain

5.13 Για τα ήδη κατοχυρωμένα domains η μεταφορά πραγματοποιείται αυτόματα κατά την επόμενη ανανέωση τους. Η μεταφορά ολοκληρώνεται εντός 5 (ή 10) ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας ανανέωσης του domain και στη συνέχεια ολοκληρώνεται και η ανανέωση. Προσοχή: Ο Πελάτης ενδέχεται να λάβει ένα email απευθείας από την ICANN, στο οποίο θα του ζητηθεί να επιβεβαίωσει τα στοχεία του, μέσω ενός link, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η μεταφορά και ανανεώση. Κατά το διάστημα των 5 (ή 10) ημερών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλαγή των nameservers. Αλλαγή καταχωρητή στο domain θα μπορεί να πραγματοποιηθεί κανονικά, 60 ημέρες μετά από την ανανέωση.

5.14 Όπως ορίζεται στην Πολιτική Μεταφοράς της ICANN, ο ιδιοκτήτης του domain εξουσιοδοτεί ρητά την Εταιρία, ή τους συνεργάτες της Εταιρίας όπου κρίνεται απαραίτητο, να ενεργούν ως “Designated agent” ώστε να εγκρίνει την αλλαγή στοιχείων ιδιοκτήτη για λογαριασμό του.

6.1 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρίας, τις υπηρεσίες που παρέχει και τους servers για:

α. οποιουδήποτε περιεχόμενο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους τέτοιου περιεχομένου.

β. πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.

γ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

δ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

ε. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

στ. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της.

ζ. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

η. παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

6.2 H Εταιρία έχει την δυνατότητα να απορρίψει, να διακόψει την παροχή υπηρεσίας ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρία έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον Πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η εταιρία έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.

6.3 Η Εταιρία ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam emails και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό Πελάτη σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email (spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν. Ο Πελάτης συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη email:

α. διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά από τον Πελάτη τέτοια emails.

β. Ενοχλητικά emails, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή το μέγεθος των μηνυμάτων.

γ. chain emails

δ. Bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά emails.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του Πελάτη θεωρείται ως “spam”, “mail bombing”, ή ” bulk e-mail”.

6.4 Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο των μηνυμάτων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από τους χρήστες, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των e-mail υπηρεσιών σε άλλα μέλη και να προστατεύσει τα συστήματα των υπολογιστών του.

Ως ιδιοκτήτης και/ή διαχειριστής του εξοπλισμού και άλλων πόρων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την ηλεκτρονική επικοινωνία από άλλους φορείς στο διαδίκτυο ή να μην παραδώσει μηνύματα e-mail εαν αυτά κριθούν ως spam, malicious ή γενικά παραβαίνουν τους όρους χρήσης της υπηρεσίας.

6.5 Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των Πελατών της Εταιρίας. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων υλικού που βρίσκεται σε server της Εταιρίας, την εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.

6.6 Πρόσβαση SSH δίνεται μετά από αίτηση του Πελάτη. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να δώσει περιορισμένη πρόσβαση για εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών.

6.7 Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση σε ένα δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με της Εταιρίας όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του host, δικτύου ή λογαριασμού. Απαγορεύεται η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον Πελάτη. Απαγορεύεται η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου, το Spawning, Port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, teardrop, η δημοσίευση ιών, η εκτέλεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop), PhpShell και άλλα παρόμοια προγράμματα, το audio, radio και video streaming και το ανέβασμα αρχείων στον server με σκοπό το downloading από το ευρύ κοινό ειδικότερα στην περίπτωση που αυτό επιφέρει σημαντικό φόρτο στους διαθέσιμους πόρους δικτύου. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση.

6.8 Μη εξουσιοδοτημένα background processes ή εξουσιοδοτημένα background processes τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers της Εταιρίας ή των Πελατών της, θα έχουν ως συνέπεια την παύση ή και τον τερματισμού του λογαριασμού του Πελάτη.

6.9 Η Εταιρία έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του Πελάτη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους Πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, να απενεργοποιήσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Πελάτη. Σε περίπτωση που η Εταιρία προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, ο Πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά, το συντομότερο δυνατό και η Εταιρία θα συνεργάζεται με τον Πελάτη για να εξαλειφθεί ο λόγος που οδήγησε στην αναστολή των υπηρεσιών.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από διακοπή των παραπάνω μηχανισμών

6.10 CPU, Μνήμη, Disk IO, Entry Processes

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα κατασκευάζει τις ιστοσελίδες του με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των Servers της Εταιρίας, περιορίζοντας τη χρήση κώδικα και εφαρμογών που απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ ή κάνουν υπερβολική χρήση πόρων (CPU, Disk IO, Ram).

α. Οι παραπάνω πόροι, που χρησιμοποιεί ο Πελάτης σε ένα shared hosting πακέτο, δεν εντάσσονται στο πλαίσιο του Unmetered. Παρέχονται συγκεκριμένες τιμές ανάλογα με την υπηρεσία και τον server στον οποίο φιλοξενείται η το πακέτο του Πελάτη.

β. Οι Databases που φιλοξενούνται στους servers μας, διέπονται απο πολιτική ορθής χρήσης και δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 1 GB για MySQL και το 1GB για MSSQL ώστε να μην να προκαλούν προβλήματα απόδοσης στον server από κατάχρηση CPU, Μνήμης ή Disk IO που διατίθενται σε κάθε λογαριασμό Πελάτη.

6.11 Πολιτική Ορθής Χρήσης

Ο Πελάτης συμφωνεί:

α. Να μην χρησιμοποιεί ίσο ή περισσότερο του 25% των πόρων του server για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα των 90 δευτερολέπτων. Να μην εκτελεί ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν υπερφόρτωση στο server συμπεριλαμβανομένων CGI Scripts, PHP Scripts, FTP, HTTP, SMTP load κλπ..

β. Να μην εκτελεί οποιοδήποτε αυτόνομο process στο server.

γ. Να μην εκτελεί δαίμονες/demons και οποιασδήποτε φύσης εκτελέσιμα αρχεία που κάνουν υπερβολική χρήση bandwidth, όπως IRCD, chat δαίμονες, .exe, .com κλπ.

δ. Να μην εκτελεί οποιονδήποτε τύπο web Spider ή Indexer (συμπεριλαμβανομένου του Google Cash / AdSpy).

ε. Να μην εκτελεί οποιοδήποτε bit torrent εφαρμογή, track ή client. Απαγορεύεται η φιλοξενία ή διασύνδεση οποιονδήποτε παράνομων διακινούμενων αρχείων.

στ. Να μην συμμετέχει σε καμιά δραστηριότητα που σχετίζεται με file-sharing & peer-to-peer δίκτυα.

ζ. Να μην εκτελεί κανέναν gaming servers όπως counter-strike, half-life, battlefield1942 κλπ. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

η. Να μην εκτελεί cron tasks & schedule tasks ανά χρονικά διαστήματα μικρότερα των 15 λεπτών ή με τρόπο που μπορεί να προκαλέσουν υπερφόρτωση στον server.

θ. Να μην χρησιμοποιεί script για να καλεί οποιοδήποτε αρχείο δεν είναι τοπικό. Η κλήση οποιοδήποτε αρχείου ή url σε απομακρυσμένο διακομιστή πρέπει να δηλώνεται στην Εταιρία όταν αφορά πακέτα φιλοξενίας shared hosting. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να απαγορέψει κάτι τέτοιο χωρίς να το ανακοινώσει στον Πελάτη.

ι. Να μην διαθέτει στον server Mailbox το μέγεθος του οποίου να υπερβαίνει, τα 300 MB για το πακέτο Star, το 1GB για το πακέτο Planet και τα 2GB για το πακέτο Galaxy.

κ. Να μην εκτελεί διεργασίες mining για τη δημιουργία κρυπτονομισμάτων.

6.12 Οι λογαριασμοί Shared Hosting δεν επιτρέπεται να μεταπωλούνται σε τρίτους. Εάν o Πελάτης επιθυμεί τη μεταπώληση υπηρεσιών φιλοξενίας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιο πακέτο Μεταπωλητών.

6.13 Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι κανένα τμήμα των υπηρεσιών που του παρέχει η Εταιρία, όπως ο χώρος, τα e-mail ή η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ανεβάσει (upload), κατεβάσει (download) ή αποθηκεύσει στον χώρο που του παρέχεται αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο για την λειτουργία της ιστοσελίδας του.

6.14 6.14 Ο Πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος τόσο του χώρου και όσο και του traffic που καταλαμβάνει ο ίδιος και οι υπόλοιποι χρήστες του account του, στους server της Εταιρίας, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ξεπεράσει τα συγκεκριμένα όρια, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά την λειτουργία του λογαριασμού του Πελάτη ή ακόμα και να χρεώσει για την χρήση των επιπλέον πόρων. Η Εταιρία, σε κάθε περίπτωση, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια.

6.15 Είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίζει ότι ο κώδικας και οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα στο λογαριασμό του είναι ασφαλή και τα δικαιώματα των καταλόγων και αρχείων είναι σωστά, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε η εγκατάσταση. Είναι ευθύνη του Πελάτη να εξασφαλίζει την αξιοπιστία στον κώδικά του, να εφαρμόσει όλες τις οδηγίες ασφαλείας της εφαρμογής τους και να φροντίζει να εφαρμόζει τα κατάλληλα επίπεδα πρόσβασης στα αρχεία και τους καταλόγους των υπηρεσιών του. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό του.

6.16 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρία για λόγους ασφαλείας μπορεί να του ζητήσει την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

6.17 Υπηρεσία Website Builder: Συστήνεται να μην γίνεται χρήση περισσότερων από 30 widgets σε μια σελίδα καθώς αυτό πιθανόν θα προκαλέσει μεγάλη καθυστέρηση στο άνοιγμα της σελίδας. Η Εταιρία δεν παρέχει υποστήριξη για καμία σελίδα με περισσότερα από 60 widgets.

Πολιτική δωρεάν μεταφοράς hosting

Μεταφορά σε Shared Hosting / Reseller

6.18 Για κάθε νέο shared hosting ή reseller πακέτο που παρέχει η Εταιρία, ο Πελάτης μπορεί να αιτηθεί τη δωρεάν μεταφορά από άλλο πάροχο, έως και πέντε (5) στατικών ή δυναμικών ιστοσελίδων (εφόσον ο αριθμός υποστηρίζεται από το εκάστοτε πακέτο). Η συγκεκριμένη πολίτική ισχύει και στην περίπτωση που ο Πελάτης αναβαθμίσει ένα shared hosting πακέτο και επιθυμεί να μεταφέρει σε αυτό ιστοσελίδες που διατηρεί σε άλλον πάροχο. Από το έκτο site και έπειτα, εφαρμόζονται πρόσθετες κλιμακωτές χρεώσεις, ανάλογα με το συνολικό αριθμό sites προς μεταφορά.

6.19 Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δωρεάν ανάληψη της διαδικασίας, είναι:

α. να συμπληρωθεί η φόρμα μεταφοράς hosting εντός 90 ημερών από την εξόφληση της παραγγελίας ενός νέου πακέτου.

β. τα αρχεία τη στιγμή της αίτησης να φιλοξενούνται σε πακέτο hosting άλλου πάροχου φιλοξενίας και όχι στην Εταιρία.

γ. να διατίθεται πρόσβαση στο διαχειριστικό περιβάλλον του server στον άλλο πάροχο ή backup των αρχείων και των βάσεων δεδομένων προς μεταφορά.

6.20 Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί τη μεταφορά ιστοσελίδων από ένα Shared Hosting πακέτο της Εταιρίας σε κάποιο άλλο Shared Hosting πακέτο της Εταιρίας, τότε εφαρμόζονται πρόσθετες χρεώσεις και το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον ίδιο από την πρώτη ιστοσελίδα.

Δωρεάν οδηγίες μεταφοράς παρέχονται μέσω email από το τμήμα Support μετά από αίτημα, για να μπορεί ο Πελάτης να πραγματοποιήσει τη μεταφορά μόνος του, εφόσον το επιθυμεί.

Μεταφορά σε Semi-Dedicated

6.21 Η μεταφορά από ένα Shared Hosting πακέτο της Εταιρίας σε ένα Semi-Dedicated πακέτο της Εταιρίας, γίνεται δωρεάν, εφόσον ο πελάτης αιτηθεί τη μεταφορά εντός 90 ημερών από την εξόφληση της παραγγελίας του για όλα τα websites του Shared Hosting πακέτου του.

Σε περίπτωση που ο πελάτης αιτηθεί τη μεταφορά μεμονωμένων websites από το Shared Hosting πακέτο του στο Big Bang & διατηρήσει websites στο Shared Hosting, εφαρμόζονται πρόσθετες χρεώσεις και το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον ίδιο από την πρώτη ιστοσελίδα.

6.22 Αν ο Πελάτης επιθυμεί τη μεταφορά ενός Reseller πακέτου της Εταιρίας, προς Semi-Dedicated πακέτο της Εταιρίας, τότε το μεγαλύτερο subscription μεταφέρεται δωρεάν και στη συνέχεια εφαρμόζονται πρόσθετες χρεώσεις για κάθε επιπλέον μεταφορά site.

6.23 Σε περίπτωση μεταφοράς από τρίτο πάροχο σε Semi-Dedicated της Εταιρίας, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του 6.19.

6.24 Για τη μεταφορά από ένα VPS πακέτο ή έναν Dedicated Server τρίτου παρόχου σε Semi-Dedicated πακέτο φιλοξενίας της Εταιρίας, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του 6.19. Ο VPS / Dedicated Server από τον οποίο γίνεται η μεταφορά, θα πρέπει να διαθέτει Control Panel.

6.25 Για τη μεταφορά από ένα VPS πακέτο ή έναν Dedicated Server της Εταιρίας σε Semi-Dedicated πακέτο φιλοξενίας της Εταιρίας, εφαρμόζονται πρόσθετες χρεώσεις και το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον πελάτη από την πρώτη ιστοσελίδα.

6.26 Αν ο Πελάτης επιθυμεί τη μεταφορά από Semi-Dedicated server μίας χώρας σε Semi-Dedicated Server άλλης χώρας, εφαρμόζονται πρόσθετες χρεώσεις.

Μεταφορά σε VPS / Dedicated Server

6.27 Για τη μεταφορά ιστοσελίδων από ένα Shared Hosting πακέτο της Εταιρίας σε ένα νέο VPS πακέτο ή έναν Dedicated Server της Εταιρίας, ισχύουν τα εξής:

α. Η διαδικασία μεταφοράς των ιστοσελίδων πραγματοποιείται δωρεάν μέσω migration tool.

β. Εφαρμόζεται μία εφάπαξ χρέωση, η οποία αφορά το configuration των σελίδων στο νέο server.

γ. Αν, μετά από έλεγχο του τεχνικού τμήματος, προκύψει ότι χρειάζονται επιπλέον τεχνικές ενέργειες, μπορούν να εφαρμοστούν πρόσθετες χρεώσεις.

δ. Ο Dedicated / VPS server, θα πρέπει να διαθέτει Control Panel.

ε. Ο πελάτης δεν θα πρέπει να έχει ανεβάσει περιεχόμενο στον VPS / Dedicated Server προς τον οποίο γίνεται η μεταφορά.

στ. Ο πελάτης θα πρέπει να αιτηθεί τη μεταφορά εντός 90 ημερών από την εξόφληση της παραγγελίας του VPS / Dedicated Server.

6.28 Για μεταφορές ιστοσελίδων από ένα Shared Hosting πακέτο τρίτου παρόχου σε ένα VPS πακέτο ή έναν Dedicated Server της Εταιρίας, ισχύουν τα παρακάτω:

α. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του 6.19.

β. Αν, μετά από έλεγχο του τεχνικού τμήματος, προκύψει ότι απαιτούνται επιπλέον τεχνικές ενέργειες, πέραν του βασικού configuration που πραγματοποιεί το τμήμα μεταφορών, μπορούν να εφαρμοστούν πρόσθετες χρεώσεις.

γ. Ο Dedicated / VPS server, θα πρέπει να διαθέτει Control Panel.

6.29 Αν ο Πελάτης επιθυμεί τη μεταφορά ενός VPS πακέτου ή ενός Dedicated Server σε κάποιο άλλο VPS πακέτο ή Dedicated Server της Εταιρίας, τότε ισχύουν τα παρακάτω, ανεξάρτητα από τον πάροχο:

α. Εφαρμόζεται μία εφάπαξ χρέωση, η οποία αφορά το configuration των σελίδων στο νέο server.

β. H μεταφορά πραγματοποιείται δωρεάν μέσω migration tool. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δωρεάν μεταφορά μέσω migration tool είναι:

– οι servers να διαθέτουν Control Panel. Υποστηρίζονται οι εξής μεταφορές:

  1. Από cPanel προς Plesk / cPanel
  2. Από Plesk προς cPanel / Plesk
  3. Από DirectAdmin προς cPanel / Plesk
  4. Από Virtualmin προς Virtualmin

– ο πελάτης να μην έχει ανεβάσει περιεχόμενο στον VPS / Dedicated Server, προς τον οποίο γίνεται η μεταφορά, σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί format στο νέο server με επιπλέον χρέωση.

– ο πελάτης να αιτηθεί τη μεταφορά εντός 90 ημερών από την εξόφληση της παραγγελίας του VPS / Dedicated Server.

γ. Αν, μετά από έλεγχο του τεχνικού τμήματος, προκύψει ότι χρειάζονται επιπλέον τεχνικές ενέργειες, πέραν του βασικού configuration που πραγματοποιεί το τμήμα μεταφορών, μπορούν να εφαρμοστούν πρόσθετες χρεώσεις.

Μεταφορά από Reseller

6.30 Αν ο Πελάτης επιθυμεί τη μεταφορά ενός Reseller πακέτου από τρίτο πάροχο σε κάποιο πακέτο φιλοξενίας της Εταιρίας (Shared Hosting, Semi-Dedicated, Reseller), ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του 6.19.

Μεταφορά σε άλλο πάροχο

6.31 Για τη μεταφορά ενός Shared Hosting πακέτου της Εταιρίας σε κάποιο Shared Hosting πακέτο τρίτου παρόχου, εφαρμόζονται πρόσθετες χρεώσεις για κάθε site, που αιτείται ο πελάτης. Προϋποθέσεις & όροι που συνοδεύουν τη μεταφορά σε άλλο πάροχο:

α. το πακέτο του τρίτου παρόχου να είναι Shared Hosting & να έχει Plesk ή cPanel.

β. Το τμήμα μεταφορών της Εταιρίας πραγματοποιεί απλή μεταφορά αρχείων και βάσεων και όχι πρόσθετες ενέργειες configuration που μπορεί να απαιτούνται στον server. Αυτές τις αναλαμβάνει ο άλλος πάροχος.

γ. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση την επικοινωνία με τον άλλο πάροχο, για θέματα μεταφοράς. Η επικοινωνία με το άλλο πάροχο, είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη.

Επιπλέον Όροι

6.32 Αν ο Πελάτης επιθυμεί την αλλαγή λειτουργικού συστήματος για οποιαδήποτε περίπτωση μεταφοράς, εφαρμόζονται πρόσθετες χρεώσεις.

6.33 Για οποιαδήποτε μεταφορά σε πακέτα της Εταιρίας μετά το πέρας των 90 ημερών, εφαρμόζονται πρόσθετες χρεώσεις από την πρώτη ιστοσελίδα.

6.34 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η μεταφορά γίνεται βάσει προτεραιότητας και μετά από συνεννόηση με την Εταιρία. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά site που δεν συμβαδίζουν με τις τεχνικές προδιαγραφές των υποδομών της ή που παραβιάζουν τους όρους χρήσης της υπηρεσία.

6.35 Σε περίπτωση που υποδομή της Εταιρίας πρόκειται να καταργηθεί, οι VPS υπηρεσίες που φιλοξενούνται σε αυτήν, μπορούν να μεταφερθούν σε νέα υποδομή με συνεισφορά της Εταιρίας κατά περίπτωση. Η κατάργηση της υποδομής συνοδεύεται από συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία, για την οποία ο πελάτης ενημερώνεται νωρίτερα.

6.36 Αν ένα VPS μεταφερθεί από υποδομή της Εταιρίας σε διαφορετική υποδομή της Εταιρίας, η IP μπορεί να διατηρηθεί κατά περίπτωση.

Όροι Χρήσης Transfer & Win

6.37 Η υπηρεσία Transfer & Win έχει σχεδιαστεί για πελάτες οι οποίοι φιλοξενούν το site τους σε κάποιον άλλο πάροχο web hosting και θα ήθελαν να το μεταφέρουν σε κάποιο πακέτο Shared Linux ή Shared Windows της Top.Host. Με τη χρήση της υπηρεσίας, η Top.Host θα προσθέσει στον λογαριασμό του Πελάτη δωρεάν μέχρι 6 μήνες για τον υπολοιπόμενο χρόνο προπληρωμένης φιλοξενίας που είχε σε άλλη εταιρία παροχής hosting. Αυτό θα γίνει αφού ο πελάτης αποστείλει στην Top.Host τα απαραίτητα στοιχεία της αγοράς προπληρωμένων υπηρεσιών φιλοξενίας, καθώς και αντίγραφο του email ακύρωσης της φιλοξενίας στην προηγούμενη εταιρία. Αποδεκτές μορφές αποδεικτικών στοιχείων μπορούν να είναι το Τιμολόγιο ή η Απόδειξη αγοράς ή ο Λογαριασμός Πιστωτικής Κάρτας που φαίνεται η ετήσια χρέωση. Επιπλέον θα πρέπει να σταλεί το email με τα στοιχεία ανοίγματος ή ανανέωσης του λογαριασμού φιλοξενίας που δείχνει ημερομηνία έναρξης και λήξης στην προηγούμενη εταιρία. Η προσφορά δεν ισχύει αν η προηγούμενη εταιρία παροχής hosting έχει επιστρέψει χρήματα στον πελάτη για την ακύρωση του hosting.

6.38 Για να χρησιμοποιήσει ο Πελάτης την υπηρεσία Transfer & Win θα πρέπει να πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. ο Πελάτης θα πρέπει να μεταφέρει μια ή περισσότερες υφιστάμενες ιστοσελίδες στην Top.Host και δεν θα πρέπει να είναι μεταπωλητής της Top.Host.

β. ο Πελάτης θα πρέπει να αγοράσει από την Top.Host ένα πακέτο φιλοξενίας Shared Linux ή Windows για τουλάχιστον 12 μήνες.

γ. η αγορά από τον προηγούμενο πάροχο θα πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον 30 ημέρες πριν.

δ. ο Πελάτης θα πρέπει να ζητήσει την χρήση της προσφοράς Transfer & Win μέσα σε 15 ημέρες μετά την παραγγελία του πακέτου φιλοξενίας στην Top.Host.

ε. ο Πελάτης θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιήσει άλλη εκπτωτική προσφορά για την αγορά του πακέτου της Top.Host στο οποίο θα μεταφερθεί.

6.39 Για να χρησιμοποιήσει ο Πελάτης την υπηρεσία Transfer & Win θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

α. ο Πελάτης πρέπει να αγοράσει από την Top.Host ένα ή περισσότερα νέα πακέτα φιλοξενίας.

β. ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Υποστήριξης της Top.Host και να ζητήσει τη δωρεάν μεταφορά του site του.

γ. ο Πελάτης θα πρέπει να στείλει στην Top.Host με fax ή με email αποδεικτικό αγοράς (τιμολόγιο, απόδειξη ή χρέωση πιστωτική κλπ) της υπηρεσίας από τον προηγούμενο πάροχο καθώς και την αίτηση ακύρωσης του λογαριασμού από τον προηγούμενο πάροχο προκειμένου να προστεθούν στο νέο πακέτο hosting του από την Top.Host οι μήνες που υπολοίπονται από το παλιό hosting.

7.1 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι δεν χρησιμοποιεί τον server του για:

α. οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους τέτοιου περιεχομένου.

β. πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.

γ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

δ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

ε. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

στ. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της.

ζ. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

η. παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

7.2 H Εταιρία έχει την δυνατότητα να απορρίψει, να διακόψει την παροχή υπηρεσίας ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρία έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον Πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η Εταιρία έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.

7.3 Η Εταιρία ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam emails και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό Πελάτη σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email (spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν. Ο Πελάτης συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη e-mail:

α. διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά από τον Πελάτη τέτοια emails.

β. Ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή το μέγεθος των μηνυμάτων.

γ. chain emails

δ. bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά email.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του Πελάτη θεωρείται ως “spam”, “mail bombing”, ή ” bulk email”.

7.4 Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση σε ένα δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με της Εταιρίας όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του host, δικτύου ή λογαριασμού. Απαγορεύεται η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον Πελάτη. Απαγορεύεται η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου, το Spawning, Port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, teardrop, η δημοσίευση ιών, η εκτέλεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop), PhpShell και άλλα παρόμοια προγράμματα, το audio, radio και video streaming και το ανέβασμα αρχείων στον server με σκοπό το downloading από το ευρύ κοινό ειδικότερα στην περίπτωση που αυτό επιφέρει σημαντικό φόρτο στους διαθέσιμους πόρους δικτύου. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση.

7.5 Μη εξουσιοδοτημένα background processes ή εξουσιοδοτημένα background processes τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers της Εταιρίας ή των Πελατών της, θα έχουν ως συνέπεια την παύση ή και τον τερματισμού του λογαριασμού του Πελάτη.

7.6 Οι dedicated server δεν επιτρέπεται να μεταπωλούνται σε τρίτους. Εάν o Πελάτης επιθυμεί τη μεταπώληση υπηρεσιών φιλοξενίας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιο πακέτο Μεταπωλητών.

7.7 Είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίζει ότι ο κώδικας και οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα στο λογαριασμό του είναι ασφαλή και τα δικαιώματα των καταλόγων και αρχείων είναι σωστά, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε η εγκατάσταση. Είναι ευθύνη του Πελάτη να εξασφαλίζει την αξιοπιστία στον κώδικά του, να εφαρμόσει όλες τις οδηγίες ασφαλείας της εφαρμογής τους και να φροντίζει να εφαρμόζει τα κατάλληλα επίπεδα πρόσβασης στα αρχεία και τους καταλόγους των υπηρεσιών του. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό του.

7.8 Ο Πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης. Εάν ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο Πελάτης είναι απλός, ο λογαριασμός μπορεί να ανασταλεί μέχρι να γίνει χρήση ενός πιο ασφαλή κωδικού πρόσβασης.

7.9 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επαναφέρει το κωδικό πρόσβασης σε ένα dedicated server, εάν ο κωδικός που έχουμε δεν είναι ενημερωμένος, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας, όπως απαιτούνται από το data center. Είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίσει ότι μας έχει δοθεί έγκυρη διεύθυνση email και root κωδικός πρόσβασης στον dedicated server, για να αποφευχθεί τυχόν διακοπή διαθεσιμότητας του server (downtime) από αιτήματα επαναφοράς των κωδικών. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τους servers σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και να εκτελεί διάφορες ενέργειες διαχείρισης τους, μετά από αίτημα του data center. Για τους Dedicated servers ΔΕΝ υποστηρίζεται η διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας (backup) από εμάς, αλλά είναι ευθύνη του ίδιου του Πελάτη.

7.10 Όλοι οι Dedicated Servers παρέχονται σε μορφή μηνιαίου μισθώματος, και βρίσκονται εγκατεστημένοι σε data center το οποίο ενδέχεται να βρίσκεται σε γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ανάλογα με το επιλεγμένο πακέτο. Η πρόσβαση του Πελάτη στον Dedicated Server γίνεται απομακρυσμένα, μέσω διαδικτύου, με Remote Desktop (για Windows Dedicated Servers) και μέσω Telne ή SSHt (για Linux Dedicated Servers).

7.11 Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής της συνδρομής ανανέωσης του Dedicated Server, ο server ακυρώνεται την επόμενη ημέρα λήξης της συνδρομής. Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον server διαγράφονται και ο server τίθεται διαθέσιμος για ενοικίαση από άλλον πελάτη. Σε περίπτωση που η πληρωμή της ανανέωσης συνδρομής του server γίνει μετά την λήξη, και εφόσον είναι εφικτή η επανενεργοποίηση, υπάρχει χρέωση επανενεργοποίησης του server.

7.12 Είναι ευθύνη του χρήστη του dedicated Server να ελέγχει την καλή κατάσταση λειτουργίας των σκληρών του δίσκων του Server του. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τα ενσωματωμένα εργαλεία του λειτουργικού συστήματος στις περιπτώσεις Software RAID, είτε με ειδικευμένα εργαλεία που πρέπει να εγκαταστήσει ο χρήστης στους Hardware RAID controllers. Μετά την επισήμανση του προβλήματος η Εταιρία μας μπορεί να ζητήσει από το χρήστη την διακοπή λειτουργίας του server, ώστε να διεξαχθούν δοκιμές ελέγχου λειτουργίας του σκληρού δίσκου.

7.13 Στους Ελληνικούς Dedicated Servers δεν υποστηρίζεται η ενεργοποίηση περισσότερων της μίας Dedicated IP.

7.14 Η Εταιρία δεν εκτελεί καμία ενέργεια monitoring σε dedicated server τόσο σε επίπεδο hardware όσο και δικτύου. Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του διαχειριστή του server να τις ελέγχει και να ενημερώνει την Εταιρία για την ύπαρξη τυχόν προβλημάτων. Από αυτόν τον όρο εξαιρούνται οι servers που έχουν Managed Services.

7.15 Η Εταιρία είναι υπεύθυνη για τη δωρεάν αντικατάσταση προβληματικού Hardware ενός dedicated, όπως σκληρός δίσκος, μνήμη ram CPU κ.α. Kάθε πρόβλημα πάνω σε αυτά αποκαθίσταται σε χρόνο που προβλέπει το εκάστοτε SLA και πάντα μετά από υπόδειξη του διαχειριστή του Dedicated Server. Από αυτόν τον όρο εξαιρούνται οι servers που έχουν Managed Services.

7.16 Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για τη συντήρηση και σωστή λειτουργία των υπηρεσιών ενός Dedicated Server, όπως το λειτουργικό του, το Control panel, ο web server, η Mail υπηρεσία, η MySQL, η MSSQL κ.α. Από αυτόν τον όρο εξαιρούνται οι servers που έχουν Managed Services.

7.17 Η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε dedicated με μορφή επιπλέον υπηρεσίας η οποία είναι επί πληρωμή. Τα πακέτα υποστήριξης είναι προαιρετικά και μπορούν να ενεργοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί ο Πελάτης. Ο Πελάτης μπορεί να ενημερωθεί λεπτομερώς για τις παροχές και το κόστος των “Managed Services” πακέτων, επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων, πριν την αγορά του Server.

7.18 Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των πακέτων Managed Services, ενεργοποιούνται ή εκτελούνται μετά από αίτημα του Πελάτη.

8.1 Όλα τα SSL μπορούν να ανανεωθούν εντός 60 ημερών πριν τη λήξη τους.

8.2 Private key

α. Αν το SSL χρησιμοποιείται για website που φιλοξενείται σε servers της Εταιρίας, η Εταιρία δημιουργεί και εισάγει το private key στο hosting του Πελάτη. Το private key είναι συνεχώς εμφανές μέσα στο Plesk.

β. Αν το SSL χρησιμοποιείται για website το οποίο φιλοξενείται σε άλλο hosting provider, ο Πελάτης πρέπει να κατεβάσει και να αποθηκεύσει το private key στον υπολογιστή του, τη στιγμή που του εμφανίζεται και να το εισάγει ο ίδιος στο hosting πακέτο του, ώστε να ολοκληρώθεί η ενεργοποίηση του SSL Πιστοποιητικού. Το private key δεν αποθηκεύεται στη βάση της Εταιρίας.

8.3 H διαδικασία επιβεβαίωσης στοιχείων η οποία απαιτείται για την ενεργοποίηση των OV και EV πιστοποιητικών πραγματοποιείται από την Εταιρία (Certificate Authority) η οποία παρέχει το εκάστοτε SSL πιστοποιητικό. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την διαδικασία επιβεβαίωσης στοιχείων ούτε για την επιτυχία ή αποτυχία αυτής.

8.4 Oι τεχνικοί της Εταιρίας μπορούν να αναλάβουν επί πληρωμή την εγκατάσταση του SSL πιστοποιητικού που απέκτησε ο Πελάτης από την Top.Host, με τις εξής προϋποθέσεις:

α. το SSL να είναι Domain Validated

β. ο server (VPS, Dedicated server ή Web Hosting) στον οποίο θα εγκατασταθεί το SSL, να διαθέτει Control Panel (Plesk cPanel, Virtualmin κ.λπ.)

Ο server μπορεί να φιλοξενείται σε οποιονδήποτε πάροχο hosting. Εξαιρούνται από την υπηρεσία όλα τα Organization και Extended Validation SSL, καθώς και servers που δεν διαθέτουν Contrοl Panel.

9.1 Γενικά

Η Εταιρία προστατεύει την ιδιωτικότητα του Πελάτη και σύμφωνα και με τον κανονισμό GDPR κανένα προσωπικό στοιχείο ταυτοποίησης ή επικοινωνίας ιδιοκτήτη domain name δεν εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης WHOIS.

H υπηρεσία ID protect συνεχίζει τη συνδρομητική λειτουργία της για τις περισσότερες καταλήξεις που παρέχονται μέσω της Εταιρίας ως επίσημος καταχωρητής ή/και μεταπωλητής οποιασδήποτε άλλης εταιρίας/επίσημου καταχωρητή.

Ενεργοποιώντας την υπηρεσία ID Protect παρέχεται η δυνατότητα σε τρίτους να επικοινωνήσουν με τον ιδιοκτήτη ενός domain, με ασφάλεια χωρίς να γνωρίζουν ή να εμφανίζεται το email του. Στη θέση του εμφανίζεται ένα email της μορφής xxxxxx.privatedata.domains ή xxxxxxx.contactprivacy.com, το οποίο προωθεί την επικοινωνία με ασφάλεια στο πραγματικό email ιδιοκτήτη διατηρώντας το κρυφό στα WHOIS αποτελέσματα.

9.2 Ενεργοποίηση

Η υπηρεσία ID Protection μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά την κατοχύρωση ενός νέου domain ή μετά την εξόφληση της παραγγελίας.

Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, η Εταιρία προβαίνει στις σχετικές ρυθμίσεις για την απόκρυψη/εμφάνιση των συγκεκριμένων στοιχείων στα αποτελέσματα αναζήτησης WHOIS. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για το πότε θα ενημερώσουν τις βάσεις τους τρίτες υπηρεσίες που παρέχουν αναζήτηση WHOIS.

9.3 Λήξη και Ανανέωση

α. Η υπηρεσία λήγει την ημερομηνία που λήγει και το domain name για το οποίο έχει ενεργοποιηθεί.

β. Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει ενεργοποιημένη την αυτόματη ανανέωση και το ID protect για ένα domain, το ID protect ανανεώνεται αυτόματα μαζί με το domain.

9.4 Απενεργοποίηση

α. Ο διαχειριστής του λογαριασμού στην Εταιρία, από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η παραγγελία της υπηρεσίας ID Protect μπορεί ανά πάσα στιγμή και για όσο διάστημα το επιθυμεί να απενεργοποιήσει την υπηρεσία μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον του domain name στο Control Panel.

β. Σε περίπτωση απενεργοποίησης της υπηρεσίας το ειδικά διαμορφωμένο email αφαιρείται και δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλής επικοινωνίας τρίτων με τον ιδιοκτήτη του domain. H Εταιρία συνεχίζει να προστατεύει την ιδιωτικότητα των στοιχείων και σύμφωνα με τον GDPR κανονισμό κανένα προσωπικό στοιχείο ταυτοποίησης ή επικοινωνίας ιδιοκτήτη domain name δεν εμφανίζεται στα αποτελέσματα WHOIS για όσο διάστημα η υπηρεσία παραμένει απενεργοποιημένη. Μόλις ο ιδιοκτήτης επαναφέρει την υπηρεσία επαναφέρεται και η δυνατότητα επικοινωνίας όπως περιγράφεται στον όρο 12.1.

γ. Η απενεργοποίηση του id protect δεν επηρεάζει την ημερομηνία λήξης της υπηρεσίας.

9.5 Tερματισμός

Σε περίπτωση τερματισμού της υπηρεσίας το ποσό πληρωμής δεν επιστρέφεται.

9.6 Επικοινωνία

α. Για οποιαδήποτε απαραίτητη επικοινωνία, η Εταιρία επικοινωνεί με το διαχειριστή του λογαριασμού της Εταιρίας, στο λογαριασμό του οποίου βρίσκεται το domain και όχι με τον ιδιοκτήτη του domain name τα στοιχεία του οποίου προστατεύονται με το ID Protect.

β. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του domain name θέλει να επικοινωνήσει με την Εταιρία, πρέπει να αποστείλει email από την διεύθυνση email του διαχειριστή του λογαριασμού, στον οποίο βρίσκεται το domain.

9.7 Report Abuse

Για την καταγγελία οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας που αφορά domain name που έχει ενεργοποιημένο το ID Protect και είναι κατοχυρωμένο με χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνήσει με την τεχνική υποστήριξη.

Το πιστoποιητικό Let’s Encrypt παρέχεται από την Εταιρία δωρεάν σε κάθε επί πληρωμή πακέτο web hosting. Ενεργοποιείται από τον ίδιο τον Πελάτη, μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του web hosting πακέτου του.

10.1 Το πιστοποιητικό παραμένει σε ισχύ όσο το πακέτο web hosting παραμένει ενεργό στην Εταιρία. Τα χαρακτηριστικά του ορίζονται από τo brand πάροχο και η Εταιρία οφείλει να τα ακολουθεί.

10.2 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης της δωρεάν παροχής του πιστοποιητικού χωρίς άλλη προειδοποίηση.

10.3 Ο Πελάτης που χρησιμοποιεί πιστοποιητικό Let’s Encrypt μέσω υπηρεσιών της Εταιρίας, δια του παρόντος αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει και αποδέχεται και τους όρους και τις προϋποθέσεις του πιστοποιητικού Let’s Encrypt όπως ορίζονται απο τον πάροχο της υπηρεσίας του.

Πολιτική τιμών

11.1 Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο Πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Τυχόν έξοδα εξόφλησης των υπηρεσιών (έξοδα κατάθεσης σε τράπεζα κλπ), πληρώνονται από τον Πελάτη.

Εξαίρεση αποτελούν τα Premium domain names για οποιαδήποτε κατάληξη (μεταξύ των οποίων είναι και τα .GR domains με δύο χαρακτήρες). Η τιμή ενός Premium domain name ορίζεται από το αντίστοιχο μητρώο, αφορά το συγκεκριμένο κάθε φορά domain name και εμφανίζεται στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης domain name της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για αναπάντεχες μεταβολές στην τιμή των premium domains, οι οποίες προκύπτουν από μεταβολή του κόστους από το μητρώο. Tα premium domain names εξαιρούνται από οποιαδήποτε online προσφορά της Εταιρίας.

11.2 Η Εταιρία έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο Πελάτης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από την Εταιρία. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων δεν επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των μερών.

11.3 Τα κουπόνια έκπτωσης και όποιες προσφορές αναφέρονται επί των προϊόντων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ισχύουν μόνο κατά την αρχική αγορά ή τη χρονική περίοδο προσφοράς τους και δεν επηρεάζουν την τιμή ανανέωσης κάποιας υπηρεσίας ή προϊόντος. Οι εκπτώσεις των κουπονιών προσφοράς δεν λειτουργούν συνδυαστικά με άλλες τυχόν εκπτώσεις ή προσφορές που δικαιούνται οι Πελάτες.

11.4 Η τιμή που πληρώνει ο Πελάτης στην Εταιρία για υπηρεσίες φιλοξενίας δεν θα αλλάξει μετά την παραγγελία. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους πόρους και τις τιμές των υπηρεσιών φιλοξενίας που προβάλλονται στο site της για αγορά από μελλοντικούς Πελάτες.

11.5 Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον Πελάτη μέσω του προσφερόμενου διακομιστή. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την έναρξη, εγκατάσταση ή χρήση του server, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διαθέτει ή των συναλλαγών που πραγματοποιεί.

11.6 Η αξία του δωρεάν domain name που παρέχει η Top.Host με τα πακέτα φιλοξενίας, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μορφή πίστωσης για κάποια άλλη υπηρεσία και μπορεί να αξιοποιηθεί αποκλειστικά για την κατοχύρωση ή ανανέωση domain name.

Ειδικοί Όροι για Dedicated Servers

11.7 Για τους Servers που φιλοξενούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την μηνιαία ενοικίαση του Server σε περίπτωση που η διακύμανση της ισοτιμίας υποστεί μεταβολή της τάξης του 20%, σε σχέση με την ισχύουσα ισοτιμία κατά την αρχική παραγγελία του Dedicated Server. Η αλλαγή του κόστους της μηνιαίας συνδρομής θα γίνει 1 μήνα μετά την ενημέρωση του Πελάτη. Η ισοτιμία που ίσχυε κατά την παραγγελία του Dedicated Server, αναγράφεται στο πρώτο τιμολόγιο της συνδρομής.

Στην παραπάνω περίπτωση, η αναπροσαρμογή της μηνιαίας συνδρομής θα είναι ανάλογη με το ποσοστό μεταβολής της ισοτιμίας του νομίσματος έναντι του ευρώ. Η τιμή που πληρώνει ο Πελάτης στην Εταιρία για υπηρεσίες φιλοξενίας δεν θα αλλάξει ποτέ μετά την παραγγελία. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους πόρους και τις τιμές των υπηρεσιών φιλοξενίας που προβάλλονται στο site της για αγορά από μελλοντικούς πελάτες.

11.8 Για την διακοπή της υπηρεσίας ο Πελάτης θα πρέπει να υποβάλει το αίτημά του για διακοπή της παροχής των υπηρεσιών γραπτά τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη του μήνα κατά τον οποίο ο Πελάτης επιθυμεί να προχωρήσει σε απενεργοποίηση του server. Σε διαφορετική περίπτωση, η ανανέωση πραγματοποιείται αυτόματα και καταναλώνεται η εγγύηση που έχει καταβληθεί για ολόκληρο τον μήνα.

Πληρωμές

11.9 Η Εταιρία για την διευκόλυνση των Πελατών ορίζει τους παρακάτω όρους πληρωμών:

α. Για λόγους ταυτοποίησης και ασφάλειας των συναλλαγών, ο Πελάτης, εφόσον του ζητηθούν από την Εταιρία, θα πρέπει να παρέχει περαιτέρω στοιχεία, που όπως την ταυτότητα του, διαβατήριο κ.λπ.

β. Αν ο Πελάτης δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητηθούν ή η συναλλαγή δεν ταυτοποιηθεί επιτυχώς από την Εταιρία, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μην παρέχει την υπηρεσία καθώς και να μην επιστρέψει το ποσό της χρέωσης που αφορούσε αυτή την συναλλαγή.

γ. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε εικονικές, ψευδείς ή αθέμιτες αγορές υπηρεσιών. Ο Πελάτης είναι απόλυτα υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις, τέλη, φόρους και εισφορές που προκύπτουν από την αγορά υπηρεσιών από την Εταιρία.

δ. Ο Πελάτης αποδέχεται να παρέχει στο τμήμα υποστήριξης της Εταιρίας ό,τι στοιχεία του ζητηθούν, σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει επιβεβαίωση της συναλλαγής.

11.10 Πληρωμή με Πιστωτική κάρτα ή Paypal

Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω πιστωτικής κάρτας Visa, Mastercard, credits και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου που υποστηρίζεται από την Εταιρία. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι τυχόν επιπλέον κόστη ή προμήθειες που μπορεί να προκύψουν απο ενδιάμεσες υπηρεσίες πληρωμών (όπως για παράδειγμα το Paypal) βαρύνουν τον Πελάτη). Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

11.11 Ο Πελάτης που παραγγέλνει υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρία μπορεί να επιλέξει μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης λογαριασμού του να χρεώνεται η πιστωτική κάρτα του αυτόματα από την Εταιρία κάθε μήνα (ή ανάλογα με τον κύκλο ανανέωσης της υπηρεσίας συνδρομής φιλοξενίας ή ανανέωσης domain κάθε 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 ή 60 μήνες). Με τον τρόπο αυτό ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Εταιρία να εισπράττει το αντίτιμο της υπηρεσίας σε κάθε επέτειο ανανέωσης και πριν η υπηρεσία καταστεί ληξιπρόθεσμη.

11.12 Για την επιβεβαίωση της πιστωτικής κάρτας, ο Πελάτης αποδέχεται να δεσμευτεί ενα ποσό που δεν ξεπερνά τα 2 ευρώ για μερικές μέρες.

11.13 Πληρωμή με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης

Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του με πληρωμή σε τράπεζα σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Top.Host.

Διακοπή Υπηρεσιών / Συμφωνητικού

11.14 Το παρόν συμφωνητικό υπηρεσιών μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο Πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρία σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον Πελάτη.

11.15 Εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε η Εταιρία διακόπτει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Πελάτη και το διαγράφει από τους servers της τις αντίστοιχες εγγραφές και αρχεία του Πελάτη χωρίς άλλη ειδοποίηση.

11.16 H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός web site από έναν server της ή τερματισμό κάποια άλλης υπηρεσίας. Η επαναφορά υπηρεσίας ή των αρχείων σε λογαριασμό φιλοξενίας ιστοσελίδων, που έχουν διαγραφεί από το Plesk & διατηρούνται στην backup υποδομή της Εταιρίας, γίνεται με επιπλέον χρέωση.

11.17 Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητη μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής της υπηρεσίας, του domain ή των λογαριασμών φιλοξενίας, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (back up) στον Πελάτη.

11.18 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και του περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης συμφωνεί να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα (backup) όλων των αρχείων και βάσεων δεδομένων που φιλοξενεί στην Εταιρία και συμφωνεί ότι η Εταιρία δεν θα έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του.

11.19 Ο Πελάτης εφ’ όσον δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της Εταιρίας θα πρέπει να το δηλώσει μέσω της φόρμας ακύρωσης που βρίσκεται εδώ. Με την αποστολή της φόρμας στέλνεται αυτόματα στον Πελάτη ένα email επιβεβαίωσης παραλαβής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν παραλάβει το email επιβεβαίωσης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την Εταιρία.

11.20 Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής ή σε περίπτωση που είναι αδύνατη η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη λόγω μη διαθέσιμου υπολοίπου ή λόγω λήξης της ισχύος της πιστωτικής κάρτας, οι Υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται αυτόματα μετά την λήξη της συνδρομής.

Ενημέρωση λήξης υπηρεσιών

11.21 Ο Πελάτης λαμβάνει στο email διαχείρισης αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις για την επικείμενη λήξη των υπηρεσιών του 65, 30, 7, 5 και 2 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης τους, την ημέρα της λήξης και 3 ημέρες μετά τη λήξη. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει τη λήψη email ειδοποιήσεων λήξης και μέσω μέσω sms, επιλέγοντας πόσες ημέρες πριν τη λήξη των domains θέλει να λαμβάνει το sms. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 10.

11.22 Ο Πελάτης μπορεί, μέσα από το λογαριασμό του πίνακα ελέγχου της Εταιρίας, να ορίσει ο ίδιος πόσες μέρες πριν τη λήξη των υπηρεσιών θέλει να λαμβάνει ειδοποιήσεις.

11.23 Ο Πελάτης αναγνωρίζει οτι πέρα από τις επιλογές του η Εταιρία είναι σε κάποιες περιπτώσεις υποχρεωμένη να αποστέλλει ενημερώσεις λήξης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα αν αυτό επιβάλλουν οι κανόνες λειτουργίας κάποιου μητρώου ονομάτων ή υπηρεσίας.

Στην περίπτωση που το domain ή υπηρεσία πρέπει να ανανεωθεί συγκεκριμένες μέρες πριν τη λήξη της, οι ημερομηνίες αποστολής των emails αλλάζουν και προσαρμόζονται ανάλογα ώστε να λαμβάνουν υπόψιν τις ημέρες αυτές.

12.1 Το συμφωνητικό αυτό ανανεώνεται αυτόματα σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του τιμοκαταλόγου για το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά την χρονική περίοδο της ανανέωσης εκτός και αν ο Πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω συνεργασία με την Εταιρία και την ενημερώσει γι’ αυτό.

12.2 Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι η Εταιρία έλαβε την ειδοποίηση της εξόφλησης της συνδρομής του κι ενεργοποίησε/ανανέωσε τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία δεν δύναται να εξακριβώσει τα στοιχεία εξόφλησης υπολοίπου από ανανέωση υπηρεσιών (πχ λόγω κακοτυπωμένου ΦΑΞ, μή παράδοσης του email ενημέρωσης στην Εταιρία) τότε η Εταιρία διακόπτει τη λειτουργία των υπηρεσιών, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που προκληθούν από τον τερματισμό/διακοπή των υπηρεσιών της προς τον Πελάτη.

Συνδρομητικό Μοντέλο

12.3 Για να εξασφαλίσει η Εταιρία την αδιάκοπη λειτουργία των υπηρεσιών του Πελάτη, οι υπηρεσίες της Εταιρίας ακολουθούν το συνδρομητικό μοντέλο. Χρησιμοποιώντας το site της Εταιρίας και σύμφωνα με αυτό το συνδρομητικό μοντέλο, ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο λογαριασμός του υπόκειται σε αυτόματες ανανεώσεις.
Αυτό σημαίνει ότι για νέες αγορές ή ανανεώσεις υπηρεσιών που πληρώνονται με κάρτα ή credits, ενεργοποιείται η συνδρομή του Πελάτη και η υπηρεσία του θα ανανεώνεται στο μέλλον αυτόματα μέσω του αντίστοιχου τρόπου πληρωμής που έχει επιλεχθεί. Τρεις (3) ημέρες πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια χρέωσης, ο Πελάτης θα ειδοποιείται με ενημερωτικό email για τη χρέωση που θα ακολουθήσει. Το συνδρομητικό μοντέλο εφαρμόζεται σε όλες τις υπηρεσίες της Top.Host, πλην των VPS Hosting, cPanel Hosting και cPanel Reseller Hosting.

12.4 Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί να ανανεωθεί αυτόματα η συνδρομή της υπηρεσίας του, μπορεί εύκολα να την απενεργοποιήσει μέσα από τη σελίδα διαχείρισης συνδρομών του λογαριασμού του στην Εταιρία.

Ασφάλεια Δεδομένων

12.5 Κατά την αγορά μιας νέας υπηρεσίας με κάρτα δημιουργείται ένας κωδικός αντιστοίχισης (token), μετά από επικοινωνία με το σύστημα χρέωσης της Eurobank, το οποίο και αποθηκεύεται στην πλατφόρμα της Εταιρίας και εξυπηρετεί στην ταυτοποίηση της κάρτας κατά την ανανέωση.

Ο κωδικός αντιστοίχισης (token) είναι μια τυχαία σειρά από σύμβολα η οποία λειτουργεί ως αναπληρωτής των ευαίσθητων στοιχείων μιας κάρτας. Δεν υπάρχει απευθείας μαθηματική σχέση μεταξύ της αρχικής τιμής του και της κάρτας, με αποτέλεσμα τα πραγματικά δεδομένα να μη μπορούν να καθοριστούν με αντίστροφη διαδικασία. Ο πραγματικός συσχετισμός μεταξύ κωδικού αντιστοίχιση και κάρτας φυλάσσεται στη βάση δεδομένων της τράπεζας (token vault) και έξω από αυτή δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ των δύο τιμών.

Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στην Εταιρία να μην αποθηκεύει τα ευαίσθητα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη στο σύστημά της και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται απόλυτη ασφάλεια στις συναλλαγές. Πριν τη λήξη της υπηρεσίας, καλείται αυτό το token και αφού ταυτοποιηθεί η κάρτα, οι συνδρομές ανανεώνονται αυτόματα.

Για την ταυτοποίηση της κάρτας στα συστήματα μας αποθηκεύονται συγκεκριμένες, μη ευαίσθητες πληροφορίες σύμφωνα με το Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) όπως είναι η ημερομηνία λήξης, τα 6 πρώτα και τα 4 τελευταία ψηφία μια κάρτας. Τα 6 πρώτα ψηφία υποδηλώνουν τη χώρα και την τράπεζα έκδοσης, στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά το validation μια πληρωμής για την αποφυγή fraud συναλλαγών.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Συνδρομής

12.6 Η μετάβαση από το προηγούμενο σύστημα χρέωσης στο συνδρομητικό μοντέλο γίνεται σταδιακά. Από τις 29 Ιουλίου 2019 οι υπηρεσίες που αγοράζονται ή ανανεώνονται με πιστωτική / χρεωστική κάρτα ή credits, μετατρέπονται σε συνδρομές, των οποίων η ανανέωση θα γίνεται στο μέλλον αυτόματα πριν τη λήξη τους και πάντα έπειτα από ενημέρωση του Πελάτη.

12.7 Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί να ανανεωθεί αυτόματα η συνδρομή της υπηρεσίας του, μπορεί εύκολα να την απενεργοποιήσει μέσα από τη σελίδα διαχείρισης συνδρομών του λογαριασμού του στην Εταιρία.

12.8 Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να ενεργοποιήσει ξανά μια συνδρομή, μπορεί να το κάνει και πάλι μέσα από τη σελίδα διαχείρισης συνδρομών του λογαριασμού του στην Εταιρία.

12.9 Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να μετατρέψει σε συνδρομή μια υπηρεσία την οποία έως τώρα ανανεώνει χειροκίνητα, μπορεί απλά να κάνει την επόμενη ανανέωση με κάρτα ή credits και η συνδρομή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Αποτυχία Πληρωμής

12.10 Το συνδρομητικό μοντέλο της Εταιρίας επιτρέπει παραπάνω από μια προσπάθειες χρέωσης, στην περίπτωση που μία πληρωμή αποτύχει. Η πρώτη προσπάθεια ανανέωσης της συνδρομής του Πελάτη γίνεται περίπου 10 ημέρες πριν τη λήξη της και εξαρτάται από την υπηρεσία (π.χ. ορισμένες domain καταλήξεις απαιτούν η ανανέωση να γίνει συγκεκριμένες ημέρες πριν τη λήξη τους), επομένως αυτό το χρονικό διάστημα προστίθεται στις 10 ημέρες.

12.11 Η αποτυχία πληρωμής μπορεί να οφείλεται στο υπόλοιπο της κάρτας ή των credits και σε αυτήν την περίπτωση ο Πελάτης θα λάβει σχετικό email το οποίο θα τον ενημερώνει για τον λόγο αποτυχίας. Όταν ο Πελάτης λάβει το πρώτο email αποτυχίας, θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που συστήνονται στο email αυτό, για την επίλυση του λόγου για τον οποίο απέτυχε η πληρωμή.

12.12 Ακολουθεί ακόμα μία (1) προσπάθεια χρέωσης. Εάν οι πληρωμή αποτύχει εκ νέου θα πρέπει ο Πελάτης να προχωρήσει σε χειροκίνητη ανανέωση της υπηρεσίας, διαφορετικά η υπηρεσία θα λήξει.

12.13 Αν ο Πελάτης επιθυμεί να ανανεώσει χειροκίνητα την υπηρεσία του σε διαφορετική χρονική στιγμή από αυτή που ορίζει το μοντέλο συνδρομών, μπορεί να απενεργοποιήσει τη συνδρομή και να προχωρήσει σε χειροκίνητη ανανέωση μέσα από τη σελίδα διαχείρισης συνδρομών.

Αναλυτικές οδηγίες για τις ενέργειες σχετικά με το συνδρομητικό μοντέλο, υπάρχουν στην knowledge base της Top.Host.

13.1 Στα πακέτα φιλοξενίας και τις υπηρεσίες (shared hosting, cloud hosting και DNS hosting) της Εταιρίας που συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων, αυτή μπορεί να γίνει σε χρονικό διάστημα 90 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας. Αν ο Πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών φιλοξενίας της Εταιρίας, μπορεί μέσα σε 90 ημέρες από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού, αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων. Στην περίπτωση ακύρωσης μέσα σε 90 ημέρες, επιστρέφεται στον Πελάτη το πόσο της συνδρομής του. Σε περίπτωση που το ποσό της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (αγορά domain name, αγορά SSL, αγορά στατικής IP, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες) το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον Πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Η Εταιρία μπορεί να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων μετά την 90ή μέρα της συνδρομής.

13.2 Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο ένα μέρος των υπηρεσιών της Εταιρίας και όχι το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών. Ενδεικτικά εξαιρούνται οι υπηρεσίες: Domain Names, Dedicated Server, SSL πιστοποιητικά, Reseller Hosting κα.

Ρητά αναφέρεται ότι για τους Dedicated Server και τα αντίστοιχα addons δεν παρέχεται καμία επιστροφή χρημάτων.

Τα CDN πακέτα συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 90 ημερών για το bandwidth που δεν χρησιμοποίησε ο Πελάτης. Aν μέσα στους 3 μήνες από την ενεργοποίηση του πακέτου, δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο ποσό του bandwidth ανά μήνα, επιστρέφεται σε credits το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει αθροιστικά.

13.3 Μόνο οι νέοι λογαριασμού δικαιούνται αποζημίωση. Για παράδειγμα, αν ο Πελάτης είχε λογαριασμό στην Εταιρία, ακύρωσε και δημιούργησε έναν νέο, δεν δικαιούται αποζημίωση για τον τελευταίο λογαριασμό.

13.4 Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση ακύρωσης λογαριασμού, το αίτημα πρέπει να σταλεί μέσω την φόρμας που βρίσκεται εδώ.

13.5 Οποιαδήποτε παραβίαση όρου του παρόντος θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον Πελάτη.

14.1 Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

14.2 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι για την πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου και τις υπηρεσίες της Εταιρίας απαιτείται η χρήση Κωδικός Εισόδου (Username) και Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (Password), οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη. Δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί ο Πελάτης.

14.3 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας των κωδικών πρόσβασης του λογαριασμού του από τρίτα πρόσωπα. Ο κωδικός που χρησιμοποιεί ο Πελάτης θα πρέπει να πληρεί τους κανόνες που θέτει η Εταιρία όσον αφορά το πλήθος χαρακτήρων, το συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

14.4 Ο Πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την Εταιρία για κάθε μεταβολή τους. H επικοινωνία και ενημέρωση της Εταιρίας προς τον Πελάτη για θέματα που αφορούν τον λογαριασμό του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη – ανανέωση συνδρομών κτλ) διεξάγεται μέσω email ή μέσω σχετικών ενημερωτικών σελίδων στο site της Εταιρίας.

14.5 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι το email ορίζεται ως το κύριο κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στην Εταιρία και τον Πελάτη και άρα οφείλει να το ελέγχει τακτικά. Ο Πελάτης οφείλει επίσης να προσδιορίζει κύριο και δευτερεύον email επικοινωνίας προκειμένου να διασφαλιστεί η επικοινωνία πληροφοριών από την Εταιρία προς τον Πελάτη.

Απόρρητο Συναλλαγών

14.6 Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη/συνδρομητή της Εταιρίας είναι εμπιστευτικές και η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

α. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτήσεων.

β. Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των Πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον Πελάτη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

γ. Στην περίπτωση που η Εταιρία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

δ. Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.

ε. Για ασφάλεια, ο Πελάτης θα πρέπει να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

στ. H ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο έπειτα από συναίνεσή του για την αποστολή ενημερωτικών emails και newsletters σχετικά με την Εταιρία και με τυχόν νέες προσφορές ή εκπτώσεις που παρέχονται από αυτήν. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά emails αυτής της μορφής, μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα επαφών πατώντας στο σύνδεσμο-link που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού email-newsletter.

15.1 Ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί στην Εταιρία τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα αποστέλλονται τα εκδοθέντα τιμολόγια. Συγκεκριμένα, τα τιμολόγια αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνεται στα στοιχεία τιμολόγησης από το διαχειριστή ενώ οι αποδείξεις στο email διαχείρισης. Επιπλέον, ο Πελάτης δηλώνει ρητά ότι οι συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε είδους ενημέρωση σχετικά με αυτές είναι στον πλήρη, αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο έλεγχό του. Στις διευθύνσεις αυτές δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση τρίτοι εκτός και αν αυτοί είναι εξουσιοδοτημένοι από τον ίδιο τον Πελάτη. Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη ούτε για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστεί ο Πελάτης από την πρόσβαση ή /και χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του από τρίτους.

15.2 Για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που έχει δηλώσει και ιδιαιτέρως στα στοιχεία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης, ο οποίος και οφείλει να ενημερώνει την Εταιρία σχετικά με τις αλλαγές. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης ενημέρωσης του Πελάτη για την έκδοση τιμολογίου για τον παραπάνω λόγο.

15.3 Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) του Πελάτη ή /και τρίτων προκύψει λόγω αδυναμίας ή καθυστέρησης πρόσβασης του Πελάτη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του.

15.4 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Εταιρία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαβίβασης παραστατικών. Σε κάθε περίπτωση, μετά την έκδοση του παραστατικού, αυτό είναι διαθέσιμο και μέσα από το control panel της Εταιρίας. Ο Πελάτης μπορεί να βρει και να κατεβάσει το παραστατικό από το “Ιστορικό παραγγελιών” του λογαριασμού του.

16.1 Οι παρόντες όροι χρήσεως των υπηρεσιών της Εταιρίας συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

16.2 Οι συνδρομητές των υπηρεσιών της Εταιρίας θα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

16.3 O Πελάτης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που συμπληρώνει στις αιτήσεις που αποστέλλει προς την Εταιρία είναι αληθή και ακριβή. Ο Πελάτης, επίσης, δεν παραβιάζει, εν γνώσει του, δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ο Πελάτης δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.

16.4 Από τη χρήση των ιστοσελίδων της Εταιρίας τεκμαίρεται, ότι ο Πελάτης συμφωνεί με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη του καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με το πάτημα του ποντικιού στο link “Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης” ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε χρήση ή παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση των ιστοσελίδων της Εταιρίας, και θεωρείται ως η υπογραφή του στο παρόν κείμενo.

16.5 Η Εταιρία παρέχει στον Πελάτη Λογισμικό Τρίτων ανάλογα με την υπηρεσία που παραγγέλθηκε. Οι όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης της Εταιρίας. Οι Πελάτες της Εταιρίας δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων.

16.6 Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στην Εταιρία μέσω διαδικτύου, εάν και μόνο αν ο Πελάτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

16.7 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ανάμεσα στον Πελάτη και την Εταιρία, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Ηρακλείου Κρήτης. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών.

16.8 Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρία, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της Εταιρίας. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι μπορεί να υπάρξουν επιπρόσθετοι όροι για χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Copyright © 2016 wehost.gr